Polska po 1989 roku

15.01.2020

Minister zdrowia uhonorował uczelnie medyczne i nagrodził nauczycieli akademickich

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przekazał w środę listy gratulacyjne uczelniom medycznym, które wzięły udział w konkursie organizowanym przez MNiSW "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" i wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom akademickim.

W gronie wybranych przez międzynarodowy zespół ekspertów 10 najlepszych uczelni badawczych w kraju znalazł się Gdański Uniwersytet Medyczny. Uczelnia w latach 2020-2026 będzie otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 proc., która ma przyczynić się do poprawy jakości badań i dydaktyki, a tym samym zwiększyć szanse uczelni i konkurencyjność na arenie międzynarodowej.

W konkursie udział wzięły także: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nie znalazły się one w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni badawczych w kraju, ale – jak informuje MZ – także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2 proc.

Minister Szumowski wręczył również nagrody 31 wyróżniającym się nauczycielom akademickim. Przyznawane są one rokrocznie za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej i za całokształt dorobku w pracy akademickiej.

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymali: dr hab. n. med. Monika Zbucka-Krętowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), dr hab. n. med. Tomasz Boczek (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), dr n. farm. Magdalena Paczkowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) oraz zespół z Warszawskiego Uniwersytet Medycznego w składzie: prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal, dr n. med. Tomasz Hutsch, dr n. med. Marek Konop i lek. med. Piotr Konopelski.

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej uhonorowani zostali: prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), zespół w składzie: prof. dr hab. Agata Szulc (Warszawski Uniwersytet Medyczny) i prof. dr hab. Piotr Gałecki (Uniwersytet Medyczny w Łodzi); prof. dr hab. Włodzimierz Majewski (Pomorski Uniwersytet Medyczny); zespół w składzie: prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz, dr Magdalena Roszak, dr Barbara Kołodziejczak, dr hab. Dominika Kanikowska, prof. dr hab. Katarzyna Korybalska, prof. dr hab. Janusz Witowski, dr Barbara Kupczyk, prof. dr hab. Marek Simon (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), a także prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku).

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej nagrodzeni zostali: dr hab. Dominik Maślach (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, dr hab. Marek Krzystanek (Śląski Uniwersytet Medyczny) oraz prof. dr hab. Marcin Grabowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej uhonorowani zostali: prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) i prof. dr hab. Andrzej Drop (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

Za całokształt dorobku nagrodzeni zostali: prof. dr hab. Jerzy Pałka (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), prof. dr hab. Małgorzata Czyż (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prof. dr hab. Maria Sąsiadek (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) i prof. dr hab. Wojciech Marczyński (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego). (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL