Polska po 1989 roku

16.10.2019

W Kielcach pochowano prof. Stefana Pastuszkę, historyka i działacza ruchu ludowego

Prof. Stefan Pastuszka, historyk, nauczyciel akademicki, polityk związany z ruchem ludowym, były senator, został pochowany w środę na kieleckim cmentarzu na Piaskach. „W skromnej posturze biło wielkie serce i był wielki człowiek” – mówił o zmarłym prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Uroczystości pogrzebowe prof. Pastuszki, który zmarł 10 października, rozpoczęły się w kieleckiej Bazylice Katedralnej. „Otaczamy naszą modlitwą człowieka zasłużonego, który dla naszej ojczyzny, naszego regionu miał wiele zasług i wiedział, że ta nasza ziemia matka Polska jest wielkim darem” – powiedział podczas żałobnego nabożeństwa wikariusz Bazyliki Katedralnej ks. Marcin Polak.

Na kieleckim cmentarzu na Piaskach profesora pożegnał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. „Niosłeś kaganek oświaty. To jest wypełnienie misji ruchu ludowego – niesienie kaganka oświaty, oświecenie, dążenie do prawdy, szukanie i przekazywanie tej prawdy. Tę prawdę o historii, dumie, o pochodzeniu, o wartościach przekazałeś kolejnym pokoleniom” – podkreślił lider PSL. „W skromnej posturze biło wielkie serce i był wielki człowiek” - dodał. Według szefa ludowców, Stefan Pastuszka „był współczesnym Maciejem Ratajem”.

„Tak jak on byłeś państwowcem, tak jak on niosłeś kaganek oświaty, Tak jak on do końca byłeś przyzwoity. Byłeś dobrym człowiekiem. To jest zawsze najpiękniejsza rzecz, jaką można powiedzieć oddając cześć i honor, i żegnając drugiego człowieka. Dziękuję za twoje piękne i dobre życie” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

CZYTAJ TAKŻE

Głos zabrał także Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz prezes Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Warszawie, którego Stefan Pastuszka był współzałożycielem, a także pierwszym prezesem Zarządu Oddziału w Kielcach. "Żegnamy +małego rycerza+, dzielnego i wytrwałego, człowieka ciepłego, bez skazy, prawdziwego nauczyciela i patriotę. Człowieka służby publicznej. Myślę, że wszystkim nam towarzyszy świadomość, że żegnamy wybitnego syna tej ziemi, ziemi świętokrzyskiej” – mówił Gmitruk.

Stefan Józef Pastuszka urodził się w 1941 r. W 1965 r. ukończył historię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był nauczycielem historii i języka polskiego w szkołach średnich.

W 1975 r. uzyskał doktorat w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1975-1990 pracował w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Kielcach, w Zakładzie Historii. W latach 1983–1990 był jego kierownikiem. W 1991 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2011 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Od października 1992 r. pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (uczelni, z której wywodzi się UJK). "Interesowała go szczególnie historia ruchu ludowego. Był też znawcą mediów" – mówił o prof. Pastuszce cytowany w komunikacie UJK, prof. dr hab. Wiesław Caban.

W 1993 r. prof. Pastuszka został wybrany do Senatu III kadencji z województwa kieleckiego, z listy PSL. W latach 1993–1997 był wiceprzewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 1994-1997 był wiceprzewodniczącym delegacji parlamentu RP do Rady Europy. W latach 1995-1997 pełnił też funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Od 1993 do 1997 był członkiem Rady Programowej Polskiego Radia, a w 1997 r. wchodził w skład Rady Programowej TVP. W latach 2002–2006 przewodniczył Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego. W latach 2010-2017 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Prof. Pastuszka był odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 10 października w wieku 78 lat. (PAP)

Autor: Janusz Majewski

maj/ par/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL